Odlišná Perspektíva

Axelero Capital Advisors je nezávislá poradenská spoločnosť na Slovensku, pôsobiaca najmä v poradenstve v oblasti investícií do spoločností či nehnuteľností a podnikových financií. ​

Náš tím pozostáva zo skúsených odborníkov s dlhoročnými a rozsiahlymi skúsenosťami z popredných spoločností z oblasti investičného poradenstva, bankovníctva a kolektívneho investovania na Slovensku.

Počas našej kariéry sme mali množstvo príležitostí učiť sa a získať široké vedomosti a praktické skúsenosti s princípmi investičných transakcií, podnikových financií, riadenia komerčných nehnuteľností, finančného poradenstva, oceňovania podnikov a ďalších oblastí súvisiacich s investovaním.

Našu odbornosť sme dlhodobo získavali naprieč významnými sektormi ekonomiky – najmä priemyselná výroba, nehnuteľnosti, zdravotníctvo, energetika, či informačné technológie. Bohaté skúsenosti so zameraním na kľúčové sektory ekonomiky nám tak umožňujú lepšie analyzovať komplexné situácie vznikajúce počas investičných procesov.

Veríme, že vďaka tomu v kombinácii s praxou v transakciách typu private equity, analyzovaním investičných programov, prevádzkovaním komerčných nehnuteľností či poradenstvom podnikateľom počas rôznych rozhodovacích situácii, nám dáva sebadôveru, že vieme komplexné situácie vidieť odlišne.

To achieve superior investment results, your insight into value has to be superior. Thus you must learn things others don’t, see things differently or do a better job of analyzing them – ideally all three.
Howard Marks

Oaktree Capital Management