Vybrané Referencie

Zmluvné strany

Cieľ
GAMMALAB | SK

Predávajúci
Private individuals | SK

Kupujúci
Pro Diagnostic Group | SK

Naša úloha

Poskytli sme M&A poradenstvo a finančnú asistenciu pre Pro Diagnostic Group pri akvizícií spoločnosti GAMMALAB, poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Taktiež sme riadili poradcov pre due diligence, vypracovali investičnú ponuku a poskytli poradenstvo počas vyjednávania o podmienkach dokumentov súvisiacich s transakciou.

Zmluvné strany

Cieľ
Seerlinq | SK

Predávajúci
Zakladatelia | SK

Kupujúci
Vision Ventures | SK

Naša úloha

Poskytli sme finančné poradenstvo zakladateľom spoločnosti Seerlinq, ktorá je rozvíjajúcou sa spoločnosťou v oblasti diagnostiky kardiovaskulárnych ochorení na Slovensku. Investícia do spoločnosti bola poskytnutá fondom rozvojového kapitálu Vision Ventures.

Našou hlavnou úlohou bola príprava finančného plánu pre investičný proces a poradenstvo počas rokovania transakčnej dokumentácie.

Zmluvné strany

VÝSTAVBA NEHNUTEĽNOSTI
Panattoni Park Wroclaw South XIII | PL

DEVELOPMENT PARTNER
Panattoni | PL

INVESTOR
IAD Investments | SK

Naša úloha

Poskytli sme M&A a transakčné poradenstvo pre IAD Investments v súvislosti s developmentom logistickej haly Panattoni Park Wroclaw South XIII v meste Wroclaw v Poľsku.

Klientovi sme radili počas celého trvania celého investičného procesu, začínajúceho kúpou pozemku pre výstavbu nehnuteľnosti, vyjednaním joint venture a developerskej zmluvy s Panattoni, a taktiež dokumentáciou pre seniorné financovanie poskytnuté Erste Group.

Zmluvné strany

Cieľ
AQUAPARK Poprad | SK

Predávajúci
LETHEBY & SONS LIMITED | UK

Kupujúci
Pro Partners Holding & Bluevision | SK

Naša úloha

Poskytli sme poradenstvo v M&A a finančnú asistenciu pre Pro Partners Holding pri akvizícií podielu v AquaCity Poprad, prevádzkujúcom aquapark a športovo-relaxačný areál na Slovensku.

Taktiež sme riadili tím externých poradcov pre due diligence, vypracovali investičný plán a poskytli poradenstvo počas vyjednávania o podmienkach dokumentov súvisiacich s transakciou.

Zmluvné strany

Cieľ
Berlin Brands Group Holding | DE

Predávajúci
Ardian | DE

Kupujúci
Bain Capital | USA

Naša úloha

Berlin Brands Group, globálna spoločnosť pôsobiaca v e-commerce, získala za investora private equity skupinu Bain Capital. Bain Capital vystriedal private equity skupinu Ardian v pozícii investora v BBG.

Boli sme súčasťou interného M&A tímu, poskytujúcim podporu primárne počas procesu prípravy pre transakciu a due diligence.

Zmluvné strany

Cieľ
Glycanostics | SK

Predávajúci
Shareholders | SK

Kupujúci
Crowdberry Investment Platform | SK

Naša úloha

Poskytli sme finančné poradenstvo zakladateľom spoločnosti Glycanostics, ktorá je rozvíjajúcou sa spoločnosťou v oblasti diagnostiky rakoviny na Slovensku. Investícia do spoločnosti bola poskytnutá prostredníctvom Crowdberry Investment Platform.

Našou hlavnou úlohou bola príprava finančného plánu pre investičný proces a poradenstvo počas rokovania transakčnej dokumentácie.

Zmluvné strany

Cieľ
NEOPUBLIC | SK

Predávajúci
Shareholder | SK

Kupujúci
SORIA Group | SK

Naša úloha

Poskytli sme finančné poradenstvo zakladateľovi spoločnosti Neopublic, ktorá je agentúrou pôsobiacou v oblasti public relations a externej komunikácie na Slovensku a v Českej republike. Investícia do spoločnosti bola poskytnutá od investora Soria Group.

Našou hlavnou úlohou bola príprava a vedenie transakčného procesu a poradenstvo počas rokovania transakčnej dokumentácie.

Zmluvné strany

Cieľ
Poliklinika Rotim | HR

Predávajúci
Shareholders | HR

Kupujúci
Pro Partners Holding | SK

Naša úloha

Poskytli sme poradenstvo v M&A a finančnú asistenciu pre Pro Partners Holding pri akvizícií podielu v Poliklinika Rotimi, prevádzkujúcom zdravotnícke a rádiologické pracovisko v Chorvátsku.

Taktiež sme riadili tím externých poradcov pre due diligence a poskytli poradenstvo počas vyjednávania o podmienkach dokumentov súvisiacich s transakciou.

Zmluvné strany

Cieľ
Land plot for development at Triblavina, Bratislava | SK

Predávajúci
Starland Holding | SK

Kupujúci
ZFP Investments | CZ

Naša úloha

Poskytli sme poradenstvo v M&A a finančnú asistenciu pre ZFP Investments pri akvizícií pozemku Logis Triblavina, ktorý je projektom logistického parku neďaleko Bratislavy na Slovensku.

Taktiež sme riadili tím externých poradcov pre due diligence a poskytli poradenstvo počas vyjednávania o podmienkach dokumentov súvisiacich s transakciou.

Zmluvné strany

Cieľ
Vivamed & Preamed | SK

Predávajúci
Private individuals | SK

Kupujúci
Pro Diagnostic Group | SK

Naša úloha

Poskytli sme M&A poradenstvo a finančnú asistenciu pre Pro Diagnostic Group pri akvizícií spoločností Vivamed a Preamed, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Taktiež sme riadili poradcov pre due diligence, vypracovali investičnú ponuku a poskytli poradenstvo počas vyjednávania o podmienkach dokumentov súvisiacich s transakciou.

Zmluvné strany

Cieľ
Something Different (Europe) | UK

Predávajúci
Private individuals | UK

Kupujúci
Dedoles | SK

Naša úloha

Poskytli sme poradenstvo v M&A a finančnú asistenciu pre Dedoles pri akvizícií Something Different (Europe), veľkoobchodníka s oblečením a spotrebiteľským tovarom so sídlom vo Veľkej Británii.

Taktiež sme riadili lokálnych poradcov pre due diligence, vypracovali investičnú ponuku a poskytli poradenstvo počas vyjednávania o podmienkach dokumentov súvisiacich s transakciou.

Zmluvné strany

Cieľ
Alfamedis | SK

Predávajúci
AB Diagnostic | SK

Kupujúci
Pro Diagnostic Group | SK

Naša úloha

Poskytli sme M&A poradenstvo a finančnú asistenciu pre Pro Diagnostic Group pri akvizícií ALFAMEDIS, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Taktiež sme riadili poradcov pre due diligence, vypracovali investičnú ponuku a poskytli poradenstvo počas vyjednávania o podmienkach dokumentov súvisiacich s transakciou.

Zmluvné strany

Cieľ
AeroMobil Holding | LU

Klient
Ultimate Technologies Limited | CY

Naša úloha

Poskytli sme strategické a finančné poradenstvo pre ULTIMATE TECHNOLOGIES LIMITED, akcionára Luxemburskej spoločnosti zameranej na vývoj lietajúceho vozidla, v súvislosti so zmenami v majetkových podieloch a kapitálového financovania.

Poradenstvo bolo realizované z transakčného a finančného hľadiska v procese získavania finančných prostriedkov a financovania ďalších procesov.

Zmluvné strany

Cieľ
Mediatel | SK

Predávajúci
BaltCap Private Equity Fund | EE

Kupujúci
CS Group | PL

Naša úloha

Poskytli sme limitovanú transakčnú asistenciu pre CS Group pri akvizícií spoločnosti Mediatel, reklamnej a mediálnej agentúry so sídlom na Slovensku.

Boli sme podporou pre kupujúceho počas due diligence procesu, najmä v súvislosti s finančným due diligence dcérskej spoločnosti FCR media na Slovensku.

Zmluvné strany

Cieľ
Gemo Lutsk, MRIplus | UA

Predávajúci
Private individuals | UA

Kupujúci
Pro Partners Holding | SK

Naša úloha

Poskytli sme poradenstvo v M&A a finančnú asistenciu pre Pro Partners Holding pri akvizícií Gemo Lutsk a MRIplus, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti so sídlom na Ukrajine.

Riadili sme miestnych due diligence poradcov, vypracovali list o zámere a poskytli poradenstvo počas vyjednávania o podmienkach dokumentov súvisiacich s transakciou.