Vybrané Referencie

Zmluvné strany

Cieľ
Something Different (Europe) | UK

Predávajúci
Private individuals | UK

Kupujúci
Dedoles | SK

Naša úloha

Poskytli sme poradenstvo v M&A a finančnú asistenciu pre Dedoles pri akvizícií Something Different (Europe), veľkoobchodníka s oblečením a spotrebiteľským tovarom so sídlom vo Veľkej Británii.

Taktiež sme riadili lokálnych poradcov pre due diligence, vypracovali investičnú ponuku a poskytli poradenstvo počas vyjednávania o podmienkach dokumentov súvisiacich s transakciou.

Zmluvné strany

Cieľ
Alfamedis | SK

Predávajúci
AB Diagnostic | SK

Kupujúci
Pro Diagnostic Group | SK

Naša úloha

Poskytli sme M&A poradenstvo a finančnú asistenciu pre Pro Diagnostic Group pri akvizícií ALFAMEDIS, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Taktiež sme riadili poradcov pre due diligence, vypracovali investičnú ponuku a poskytli poradenstvo počas vyjednávania o podmienkach dokumentov súvisiacich s transakciou.

Zmluvné strany

Cieľ
AeroMobil Holding | LU

Klient
Ultimate Technologies Limited | CY

Naša úloha

Poskytli sme strategické a finančné poradenstvo pre ULTIMATE TECHNOLOGIES LIMITED, akcionára Luxemburskej spoločnosti zameranej na vývoj lietajúceho vozidla, v súvislosti so zmenami v majetkových podieloch a kapitálového financovania.

Poradenstvo bolo realizované z transakčného a finančného hľadiska v procese získavania finančných prostriedkov a financovania ďalších procesov.

Zmluvné strany

Cieľ
Mediatel | SK

Predávajúci
BaltCap Private Equity Fund | EE

Kupujúci
CS Group | PL

Naša úloha

Poskytli sme limitovanú transakčnú asistenciu pre CS Group pri akvizícií spoločnosti Mediatel, reklamnej a mediálnej agentúry so sídlom na Slovensku.

Boli sme podporou pre kupujúceho počas due diligence procesu, najmä v súvislosti s finančným due diligence dcérskej spoločnosti FCR media na Slovensku.

Zmluvné strany

Cieľ
Gemo Lutsk, MRIplus | UA

Predávajúci
Private individuals | UA

Kupujúci
Pro Partners Holding | SK

Naša úloha

Poskytli sme poradenstvo v M&A a finančnú asistenciu pre Pro Partners Holding pri akvizícií Gemo Lutsk a MRIplus, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti so sídlom na Ukrajine.

Riadili sme miestnych due diligence poradcov, vypracovali list o zámere a poskytli poradenstvo počas vyjednávania o podmienkach dokumentov súvisiacich s transakciou.